Kredittkort er et kortsiktig lån, eller det burde i hvert fall være det. Kredittkort har veldig mange fordeler for de aller fleste, men det gjelder så lenger du kun benytter deg av tilgjengelig kreditt i kortere perioder. Skal du låne penger i et langsiktig perspektiv, så lønner det seg heller å se på forbrukslån, som er et fullgodt alternativ til kredittkort i denne sammenhengen.

Lånte penger skal alltid betales tilbake, men det mange glemmer er de rentefrie periodene et kredittkort har, og det er oftest også en høyere rente på utestående kreditt i et kredittkort.

Formålet med et kredittkort

Et kredittkort er ment til kortsiktig bruk. Det kan være i tilfeller hvor du trenger å ta av kredittreserven, noe som kan skyldes mange ting. Det kan også vøre fordi du vil benytte deg av en fordel som kredittkortet gir, for eksempel reiseforsikring eller cash-back. Rabatter når du kjøper drivstoff, er også et godt argument til å benytte kredittkortet selv når du ikke trenger å bruke av kredittreserven.
Kredittkort er faktisk veldig greit å ha! Hvis du har en stram måned, er det veldig greit å ha en kredittreserve i baklomma, som gir deg tilgang til sårt tiltrengte kontanter, men det bør stoppe der og du burde alltid ha kontroll over økonomien. Hvis ikke kan det gå galt og du burde kanskje ha sett på forbrukslån som et alternativ i stedet for.